Skip to content

Historia

Varkauden reserviläisten historiaa (päivitetty 24.3.2021 Jussi Kiira)

Varkauden reserviläiset ry. oli perustamisnimeltään Varkauden Reservin Aliupseerit ry. Varkauden Reservialiupseerit ry. perustettiin 25. toukokuuta vuonna 1956 ammattikoululla. Perustamissopimuksen allekirjoittivat kolme vääpeliä: Antti Hämäläinen, joka toimi puheenjohtajana, Erkki Kallio ja Johannes Malva. Heidän lisäkseen perustamiskokouksessa oli mukana 11 reservin aliupseeria, joista jäsenenämme on edelleen Tarmo Moisander.

Yhdistyksen sääntöjen mukaiseksi toimintaperiaatteeksi tuli:

 • Toimia paikkakunnan reservialiupseerien yhdyssiteenä;
 • Huolehtia erilaisten urheiluharrastusten ja kilpailutoiminnan avulla jäsenten henkisestä ja ruumiillisesta kunnosta;
 • Luoda toiminnallaan oikea käsitys aliupseerikunnan merkityksestä ja sen jäsenten velvollisuuksista;
 • Sekä tukea taloudellisesti puutteenalaisia jäseniään ja heidän omaisiaan sekä kaatuneiden reservialiupseerien omaisia ja valvoa heidän etujaan.

Vuosien mittaan tarkoitusperiin on lisätty maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpito.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet yhteen tai useampaan otteeseen: Antti Hämäläinen, Johannes Malva, Sakari Väisänen, Veikko Heimonen, Veikko Suhonen, Raimo Ahokas, Tapani Koistinen, Kalle-Antti Mikkonen ja Marko Suutari.

Varapuheenjohtajina vastaavasti: Veikko Heimonen, Sakari Väisänen, Tauno Niininen, Pauli Kaukonen, Veikko Suhonen, Tapani Koistinen, Raimo Ahokas, Väinö Kosonen, Rauno Kotila ja Kari Kosunen.

Sihteereinä: Erkki Kallio, Kalervo Repo, Viljo Koivuniemi, Toivo Saarelainen, Väinö Kosonen, Juhani Putkinen ja Arto Pikkarainen.

Jäsenhistoria

Jäsenmäärä yhdistyksessämme on ollut historian saatossa 50-100 reserviläisessä. Jäsenmäärä on kuitenkin ollut pitkään vakiona noin 80 reserviläistä. Vuoden 2020 teemana onkin toiminnan tehostaminen ja jäsenten hankinta. Varkauden reserviläiset on toimintaympäristö kaikille armeijan käyneille reserviläisille, naisille sekä yli 16 vuotiaille nuorisojäsenille. Meillä pyritään pitämään yllä opittuja taitoja ja tukea maanpuolustustoimintaa veteraanien perintöä unohtamatta.

Toimintahistoria

Jäsenistömme on menestynyt ammunta- ja liikuntatoiminnassa koko historiansa ajan. Alkuaikojen menestyneistä reserviläisistä on mainittava Väinö Kosonen, Olli Tanner, Raimo Aholainen, Juha Kettunen ja Raimo Ahokas.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan yhteydessä, Hotelli Taipaleessa 4.10.1986, naulattiin juhlallisesti yhdistyksemme lippu, joka on siitä saakka liehunut uljaasti erilaisissa maanpuolustusjuhlissa ja tapahtumissa ensin Juhani Putkisen, sitten Rauno Kotilan toimesta.

Yhdistyksemme teki esityksen jäsenkunnan laajentamisesta miehistöön ja naisiin Reservin Aliupseeriliiton liittokokouksessa 13.4.1994. Tässä kokouksessa Juhani Putkisella oli kunnia toimia liittokokousedustajana. Varkauteen perustettiin 8.6.1994 Varkauden Maanpuolustajat, jonka säännöt mahdollistivat miehistön, naisten ja nuorten jäsenyyden. Liitto muutti nimensä ja sääntönsä Reserviläisliitoksi vuoden 1995 marraskuussa, joten sitä myöten myös yhdistyksestämme tuli heti sääntömuutoksemme jälkeen Varkauden Reserviläiset ry. Siten suurin reserviläisjoukko eli miehistö pääsi mukaan toimintaamme.

Neljäkymmenvuotisjuhlaa vietettiin Tyyskänhovissa Varkauden Reserviläiset ry:nä 30.11.1996.

Varkauden reserviläiset on järjestänyt jo kymmeniä vuosia pistooliammuntoja, suunnistusta, karttatehtäviä, hiihtosuunnistusta, maastokilpailuja jne. lajeja, joita ei voitu pitää varsinaisena sotilaskoulutuksena, mutta joista on hyötyä myös maanpuolustuksessa tarvittavien taitojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Kerhoilloissa näytettiin myös Pääesikunnan koulutusfilmejä.

90-luvulla yhdistyksemme toimintaan tuli mukaan enemmän sotilaskoulutukseen viittaavia tilanneammuntoja rynnäkkökivääreitä vastaavilla puoliautomaattikivääreillä. Sen toiminnan vetäjinä alkuaikoina olivat Timo Kylmälä ja Juhani Putkinen. Myöhemmin ammuntoja on asiantuntevasti vetäneet Sami Sirkiä, Sami Suihkonen ja Timo Koponen tähän päivään asti.

Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseja sekä muita kursseja on ollut järjestämässä useat yhdistyksemme jäsenet. Mainittakoon nimeltä Kari Kosunen, joka on ollut yhdistyksemme yksi aktiivisia toimijoita. Raimo Ahokas järjesti omalla puheenjohtaja kaudellaan suunnistukseen liittyviä tapahtumia aktiivisesti. Marko Suutari (pj. 2005-2018) vei jäsenistöämme CMC-kursseille maaliosastoksi. Kursseista yhdistyksemme sai tuloja kalustohankintoja varten. Toiminta hiipui CMC-toiminnan siirryttyä etelä-Suomeen. Jussi Kiira on järjestänyt marssikoulutuksia jopa Hollanin Nijmegenissä asti vuosina 2002-2004. Hän on Lisäksi Kiiran johtama joukkue on osallistunut marsille myös Sveitsissä. Nijmegenin marssi on yksi kovimmista ja vanhimmista marsseista mitä maailmalla järjestetään.

Jotosteluun ja erityyppisiin sotilaskilpailuihin Varkauden reserviläiset ovat osallistuneet historian aikana hyvällä menestyksellä. Valtakunnallisissa jotoksilla jäseniämme on ollut mukana voittajajoukkueissa 2000-luvulla useasti. Vuosina 2009-2013 jäseniämme on osallistunut myös sotilastaitokilpailuihin ulkomailla menestyksekkäästi. Maailman kovin tiedustelukilpailu Erna Virossa onkin tuttu joillekin meidän jäsenille. Olemme olleet päihittämässä eri maiden erikoisjoukkojen partioita ja saaneet Suomen reserviläisille arvostusta näissä kilpailuissa.

Vuosi 2020

Jäseniä vuoden alussa 84. Varkauden reserviläisten jäsenistö koostuu laajasti eri alojen ja koulutushaarojen reserviläisestä. Jäsenistössämme on myös Kriisinhallintaveteraaneja eli entisiä rauhanturvaajia. Jäsenistömme toimii myös MPK toiminnassa ja Maakuntakomppaniassa. Jäsenistössä on myös vanhempaa reserviä. He osallistuvat toimintaan jossakin määrin.

Toiminta 2020

 • ampumatoiminta / -kilpailut
 • liikunta, jotokset, suunnistus, marssit yms.
 • järjestö- ja maanpuolustustoiminta
 • veteraanien perinnetoiminta, kunniavartio ja seppeleenlasku
 • vierailut maanpuolustusmuseolla ja sotahistoria
 • kokoukset, kerhoillat, esitelmät
 • yhteistyö reserviläispiirin kanssa, toimia linkkinä MPK:n ja puolustusvoimien suuntaan

Teksti, puheenjohtaja Jussi Kiira (alkuperäinen teksti Juhani Putkinen)